ABBYY FineReader 15.0.2131

ABBYY FineReader 15.0.2131

ABBYY – 399,7MB – Demo – Windows
ra khỏi 387 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
ABBYY FineReader Professional Edition là một phần mềm lý tưởng nhận dạng ký tự quang học (OCR) cho những người yêu cầu mức cao nhất của sự công nhận tính chính xác và định dạng retention.

Một giải pháp tiết kiệm thời gian tuyệt vời, FineReader cho phép bạn chuyển đổi và chỉnh sửa một số giấy và tập tin điện tử, bao gồm cả tạp chí, Nhật báo, sách, Fax, bản sao, và tập tin PDF.

ABBYY FineReader mang lại độ chính xác cao trong chuyển đổi gần như bất kỳ loại tài liệu, bao gồm cả các tài liệu văn phòng, bảng và bảng tính, bài tạp chí, sách, và thậm chí cả Fax và ảnh kỹ thuật số.

Với ADRT mới của nó, một thích ứng tài liệu công nhận công nghệ, FineReader có khả năng để nhận ra không chỉ văn bản và bố trí cơ bản tài liệu hình ảnh, nhưng cơ cấu hợp lý của một tài liệu trên nhiều trang.

Tổng quan

ABBYY FineReader là một Demo phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi ABBYY.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.037 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ABBYY FineReader là 15.0.2131, phát hành vào ngày 27/04/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/12/2007.

ABBYY FineReader đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 399,7MB.

Người sử dụng của ABBYY FineReader đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ABBYY FineReader!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 7.037 UpdateStar có ABBYY FineReader cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại